The claim is the moment where the promise of the premium is kept or broken.
 
 • ClaimsHUB

  Prodatex ontwikkelt IT oplossingen, en biedt shared services en consulting aan voor de verzekeraars en de schade industrie.

  Prodatex ontwikkelt en beheert oplossingen voor geoutsourcete schade verwerking, oplossingen voor schade calculatie, agenda en route planning voor interne experts, en biedt consulting aan in deze domeinen.
  Lees meer

 • Innovatie en automatisering

  Prodatex biedt vernieuwende oplossingen aan die het bedrijf op korte, middellange of lange termijn voordeel opbrengen.

  Het automatiseren van standaard processen is het middel om een onderneming competitiever te maken tegenover de concurrenten.

  De oplossingen van Prodatex helpen om dat te realiseren.
  Lees meer

 • LASS

  Prodatex Expertise oplossing (LASS) is de software module voor Expertisekantoren en inspecteurs, en is gebaseerd op de ClaimsHUB.
  Lees meer

Prodatex biedt een centrale collaborative claims management platform  aan voor de verzekeringssector en haar zakelijke partners, waardoor alle partijen die betrokken zijn bij het claimproces beheer informatie kunnen uitwisselen op een veilige en gestructureerde manier. 

Prodatex biedt oplossingen voor de verzekeringssector op de volgende divisies:
• ClaimsHUB, een claimsmanagement en dispatchingplatform
• Expertise software
• Software ontwikkelingsprojecten

Prodatex richt zich op de verzekeringssector, meer in het bijzonder de niet-levensverzekeringen bedrijven, de schadebeheer-ondernemingen en expertisekantoren actief in niet-leven schadeclaims.

"Innovation is the central issue in economic prosperity"
  

Michael Porter

 • Contact

  Prodatex NV
  Portalis
  Bollebergen 2A bus 32
  9052 Gent
  België

© Copyright 2013 – Prodatex NV. All Rights Reserved